♦ A 2016-os évi tevékenységi beszámoló megtekinthető ITT.